Извадка от Общите условия за ползване на Crimson.bg

  • ПОЛИТИКА ЗА ЗАМЯНА НА СТОКА. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 21. (1) Доставчикът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

(2) Доставчикът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето, дори и да не е знаел за несъответствието. 

(3) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика

(4) Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, Ползвателят незабавно следва да се свърже с Crimson.bg на някоя от формите за контакт или да откаже приемане на стоката от куриерската фирма. 

Чл. 22 (1) При установено несъответствие на стоката с договора за продажба, за което Ползвателят не е знаел и не е могъл да знае при сключването на договора, Ползвателят има право да подаде рекламация, като изпрати имейл съобщение до office@crimson.bg или да се обади на посочения телефон за контакт на Crimson.bg и да поиска Доставчикът да приведе стоката в съответствие с договора. 

(2) Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок от две години, считано от доставянето на стоката, независимо от това дали производителят е предоставил търговска гаранция на стоката.

(3) В съобщението си до Доставчика Ползвателят прилага:

– касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;

– протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката

– други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(4) В кратък срок Доставчикът се свързва с Ползвателя, за да му предложи отремонтиране на стоката, в случай че това е възможно, замяната ѝ с нова или съответно намаляване на цената. 

(5) В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, потребителят го връща за сметка на търговеца и се изпраща друг продукт като заявения. В този случай транспортните разходи са за сметка на Crimson.bg

  • ПОЛИТИКА ЗА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

Чл. 23. В съответствие с българското законодателство (чл. 50 от ЗЗП) Потребителят на стоки от Crimson.bg има право, без да дължи обезщетение или неустойки и без е нужно да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. 
(2) За отказ от договора Ползвателят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, без да е длъжен да използва същия текст. За да спази срока за отказ от договора, следва да изпрати попълнен формуляр за отказ преди изтичането на 14 – дневния срок от получаването на стоката в офиса на Доставчика или да го изпрати по e-mail: office@crimson.bg, като в случай, че Ползвателят използва втората възможност Ползвателят незабавно ще изпрати съобщение за потвърждаване на получаване на отказа. 
(3) В случай че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. 
(4)  Когато Ползвателят упражни правото си на отказ от договора, той трябва да върне обратно на Доставчика стоката в срок от 14 календарни дни, считано от датата, на която същият е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка. Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи в добър търговски вид. Транспортните разходи за връщането на стоката са за сметка на клиента. 
(5) Правото на отказ от договора не се прилага в следните случаи: 

  • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира; 
  • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; 
  • за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
  • за доставка на стока, която не се продава регулярно на сайта, поръчана специално по поръчка на клиента от външен доставчик.

Формуляр за отказ може да свалите и принтирате от ТУК.